IDS > MacGyver > 2012 > Schülerteams

Schülerteams

May Victory (Video)

GS6D (Video)

Chiller (Video)

Team Awesome (Video)

FixIdea (Video)

Suit Up (Video)

Chaos Quartett (Video)

Gammler (Video)

NASS (Video)

Yara und Yina (Video)

Ratse (Video)

CJD Braunschweig Baukünstler (Video)

Migth be mighty (Video)

Team 42 (Video)